faicon

شیرهای کنترلی توپی

شیرهای کنترلی توپی

Ball Control Valves

شیرهای توپی (ball valve) شیرهای قطع و وصل جریان با چرخش 90 درجه هستنــــد که برای کنتـــرل سیـــال های مایع و گازی تمیز، آلوده، غلیظ و خورنده استفاده می شوند. شیرهای توپی طراحی شده در آترونیک برای رسیدن به کارایی بهینه از بالاترین سطوح استاندارد استفاده می نماید، به طوری که کلاس نشطی آن ها، تا سطح (VI) قابل دسترسی است. یکی از مشخصه های بارز این نوع شیرها گستردگی (Rangeablity) آنها است.

خصوصیات

ویـژگـی ها

  • امکان نشطی صفر (Bubble tight shut off)
  • مورد استفاده در کاربردهای کنترلی و ON/Off
  • حداقل انسداد (مقاومت) در برابر جریان سیال
  • ظرفیت جریان (flow) بالا
  • به شکل V” Notch” و O” ball” قابل عرضه است.
  • نصب و نگهداری آسان.